Núm. de referencia: Front_Knapp
Presentación de la empresa Ver más ofertas

Desenvolupador Frontend Angular

Ref.: Front_Knapp

El nostre client esta especialitzat en el desenvolupament full stack de webs empresarials. Principalment en desenvolupament J2EE i Javascript, oferint en cada cas la millor solució tecnològica a les necessitats específiques del projecte del client.

El seu ampli coneixement tecnològic ens permet cometre desenvolupaments en tecnologia nativa o utilitzant frameworks multi-plataforma

 

Bons coneixements d'HTML i Javascript.

 

Altres coneixements tècnics que es valoraran positivament:

 • Coneixements de maquetació.
 • Bootstrap.
 • Coneixements de NodeJS.
 • Altres eines de desenvolupament Javascript com NodeJs, Gulp, Grunt...
 • Altres frameworks de desenvolupament Javascript: React, Ionic...
 • Bona base d'Orientació a Objectes.
 • Coneixements de metodologies de desenvolupament àgil.

Qualitats personals no tècniques.

 • Autonomia i capacitat de presa de decissions.
 • Responsabilitat i gust pel treball ben fet.

Oferim:

 • La seva filosofia és que a mida que el professional sigui capaç d'assumir feina de més nivell, se li donarà la oportunitat de realitzar-la (disseny de petits mòduls, anàlisi, responsabilització de projectes i equips de treball...). El fet de ser una empresa petita els dóna prou flexibilitat per permetre que cadascú pugui desenvolupar la seva carrera al ritme que vulgui assumir.
 • Buscant carreres llargues , no cobrir un possible pic de feina.
 • Retribució en funció a la valia professional
 • Jornada laboral flexible.
 • Lloc de treball al centre de Barcelona.

Descripción de la empresa

Social You proporciona un servicio de máxima calidad y a medida de su empresa en la búsqueda y selección de profesionales expertos y contrastados, capaces de gestionar su estrategia de:

Marketing Online/Digital Social Media SEO IT con el fin de alcanzar sus objetivos comerciales y de marketing.

Damos servicio a todo tipo de empresa y en cualquier sector de actividad, B2B, B2C, B2G.

El Servicio: Proporcionar profesionales técnicamente capacitados y especializados en el sector del cliente, con las características de personalidad y motivación adecuadas.

Modalidades de Servicio:

*Profesionales en Outsourcing.

*Profesionales en Plantilla o Freelance.


En el caso del servicio en Outsourcing nuestros profesionales trabajan presencialmente

en la empresa cliente, colaborando e interactuando con el resto de departamentos y

Dirección, directamente implicados en la consecución de los objetivos comerciales y de

marketing de la empresa.


Definición/Monitorización/Garantía

*Detección de las necesidades reales de la organización. Definiremos cuales son los principales objetivos a lograr.

*Definición Técnica del personal necesario para desarrollar el servicio, adaptándolo a sus necesidades y objetivos.

*Dimensionamiento en tiempo y Dedicación del Servicio.

*Selección de los mejores profesionales con experiencia en su sector de actividad, y que implementarán su estrategia en Social Media & SEO.

*Definición de los KPI's y SLA's de calidad.

*Programación de reuniones con el cliente para trasladar valoraciones cuantitativas y cualitativas del servicio realizado.

*Garantía de sustitución del profesional, en caso de no alcanzar los objetivos anteriormente definidos.


También puedes seguirnos en :

Web:http://www.socialyou.es

Blog: http://blog.socialyou.es

Linkedin:https://www.linkedin.com/company/2632581?trk=tyah

TW: @SocialYOUpro

G+: https://plus.google.com/u/0/+SocialyouEsProRRHH

Mostrar descripción completa
Seleccionar la forma de candidatura
Ofertas similares
Ofertas de trabajo similares en función de los criterios : ProgramadorAnalista-ProgramadorJavaScriptNode.jsHTML