Trabajos Freelance Téc. de Pruebas / Validación en Barcelona

  • QA Tester Barcelona - HTML-CSS-JS-ANGULAR JS - JAVA-Maste
    13/10
  • QA Tester Barcelona - Tester Plan ,Test Clases, E-commerc
    28/09